Sadarbības partneri

2020. gada 29. aprīlī ar SIA Automotive Solutions noslēgts līgums Nr.BIZIN-I-2020/268 ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001″Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.